شش دشمن ستون فقرات

1377
Loading...
graphicstock.com
Loading...

شش دشمن ستون فقرات

در داخل هر کدام از مهره ها سوراخ بزرگي وجود دارد. اين سوراخها در طول ستون مهره ها مجرايي را تشکيل مي دهند که نخاع، يعني طنابي که از مغز جدا مي شود در داخل آن قرار گرفته است. اتصال مهره ها به يکديگر بسيار دقيق است و آن چنان استحکامي به ستون مهره ها مي دهد که وزن بدن را به راحتي تحمل مي کند و به چپ و راست؛ جلو و عقب نيز خم مي شود، و در همين حال نخاع را که ساختمان عصبي بسيار ظريف و مهمي است، در داخل خود محافظت مي کند.

1 – شکم بزرگ :
در اين حالت، چون تعادل انحناي کمري يا لوردوز به هم مي خورد ستون مهره ها ناچار است انحناي مهره هاي سينه اي يا کيفوز را بيشتر کند و همين امر به گودي زياد کمر، قوز پشتي و بر هم خوردن راستاي قرار گرفتن سر و انحناي گردني منجر مي شود و درد ايجاد مي شود. …..

2 – بد خوابيدن :
وقتي اصول صحيح خواب را رعايت نمي کنيد مي بينيد که صبح روز بعد از شدت درد قادر به بلند شدن نيستيد. بهتر است به پهلو بخوابيد و بالش شما فاصله شانه تا سر را پر کند. اگر به پشت بخوابيد، قوس گردني شما در صورت مناسب نبودن بالش به جاي تمايل به عقب، به جلو مي آيد و آرتروز گردني و درد ايجاد مي شود. بدون بالش خوابيدن يا بالش کوتاه همان قدر بد هستند که انتخاب بالش بلند. دمر هم نخوابيد و اگر مجبوريد يک بالش زير شکم و لگن خود بگذاريد تا گودي کمرتان زياد نشود و محل اتصال مهره آخر کمر به باسن دردناک نشود. تشک شما نبايد زيادي نرم يا زيادي سفت باشد.

3 – بغل کردن بچه ها :
بستن حامل هايي که بچه ها را در آن مي گذاريد به ستون مهره شما فشار مي آورد. اگر مي خواهيد فرزندتان را بغل کنيد او را به پهلو تکيه بدهيد، يعني يک پايش جلو و پاي ديگر بچه عقب باشد تا وزن او به پهلويتان وارد شود.

4 – نشستن چهار زانو يا دو زانو :
وقتي چهار زانو يا دو زانو مي نشينيد باعث تخريب غضروف خود مي شويد. روي صندلي استاندارد بنشينيد و زاويه 120 درجه را رعايت کنيد. قوز به جلو (زاويه کمتر از 90) و يا عمود نشستن راستاها را به هم مي زند و بدن ما سعي مي کند به عضلات منطقه فشار بياورد تا در حد ممکن راستاهاي طبيعي را حفظ کنند و همين عامل، درد را به وجود مي آورد. پا، باسن، پشت و کتف شما بايد نقاط تماس هنگام نشستن صحيح باشند.

5 –  ايستادن طولاني :
معمولا به دليل وجود شکم برآمده در چاق ها و يا عضلات ضعيف کمري در لاغرها و از همه بدتر عدم رعايت اصول صحيح ايستادن، به دنبال طولاني ايستادن دردها شروع مي شوند. وقتي مي ايستيد بايد يک پا جلوتر از ديگري باشد و پاي ديگر 15 سانتي متر بالاتر باشد تا فشار وزن تان عملا تقسيم شود. پاها را مرتب با حفظ همين 15 سانتي متر از زانو خم کنيد تا لوردوز کمري زياد نشود و درد و خستگي به وجود نيايد. در بعضي مشاغل، داشتن زيرپايي الزامي است.

6 – بلند کردن جسم سنگين :
رعايت اصول بلند کردن اجسام مهم است. جسم را با دست بگيريد. يک پا اهرم و پاي ديگر جلو باشد. دست ها به بدن چسبيده باشد و از راستاي دست ها نيرو بگيريد نه از کمرتان.

Loading...

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here