8 نکته برای کسانی که می خواهند در زندگی افسوس نخورند

2335
Loading...
graphicstock.com
Loading...

8 نکته برای کسانی که می خواهند در زندگی افسوس نخورند

برای همه ما پیش آمده است که دربرهه ای از زندگی، دچار احساس تأسف و پشیمانی شده ایم؛  به دلیل آنچه درگذشته انجام داده، و یا حتی انجام نداده ایم . هنوز دیر نیست؛ یک مشورت ازروی خرد، به ما کمک خواهد کرد تا با بقیه زندگی خود، کاری کنیم تا بعدها افسوس نخوریم

1- آنچه را که دوست داری انجام بده؛ چرا که هیچکس واقعأ خیلی اهمیتی به آن نخواهد داد.

2- تا جایی که میتوانی به سفر برو؛ چون دنیا برای تو بسیار بزرگتر از این است که بخواهی در محدوده امن خود، زیادباقی بمانی.

3-با خودت، خوب رفتار کن؛ زیرا اگر نکنی، کس دیگری نیز اینکار را با تو نخواهدکرد.

4- با دوستان حقیقی و راستین خودت، رابطه ات را نگه دار؛ از آنها که حقیقی نیستند دور بمان.

5- افرادی با عقاید سمی و  زهر آلود را از زندگی خود بیرون بکش؛ به یاد داشته باش که تو همیشه حق انتخاب داری.

6- هیچگاه به خاطر چیزی که کمتر از شایستگی توست، در هیچ مکان و نزد هیچکس نمان؛ به یاد داشته باش تو بزرگتر از آن هستی که فکر میکنی.

7- به خودت یادآوری کن، تنها ماندن، بسیار بهتر از ماندن نزد فردی نادرست است.

8- زندگی ،برای سفرکردن و تجربه آموختن و لذت بردن از آن است؛ فقط حرکت کن.

برگردان: سیما آزادفلاح

Loading...

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here